Diepteboringen

De voornaamste bron van energie bij een geothermische warmtepompinstallatie bevindt zich onder de aardoppervlakte. Het hoeft dan niet te verwonderen dat diepteboringen een niet te overkomen eerste stap zijn bij het winnen van geothermie. 

Het correct uitvoeren van deze boringen is essentieel voor de werking van je warmtepomp. Het hele proces is afhankelijk van twee criteria:

  • De boorlocatie
  • Het warmteverlies

Afhankelijk van (de ondergrond van) de locatie waar de geothermische boringen plaats zullen vinden, zal er bepaald worden tot welke diepte er mag geboord worden (dieptecriterium) en welke verplichtingen er gelden (meldingsplicht of milieuvergunning). Ook het aantal mogelijke boringen, de keuze tussen horizontale en verticale captatie en de uiteindelijke kostprijs worden hier direct door beïnvloed.

Diepteboringen