Wat is geothermie

Sinds het ontstaan van onze planeet doet er zich onder het aardoppervlak een proces voor waarbij warmte vrijkomt: aardwarmte of geothermie. Enerzijds is die afkomstig van de afkoeling van de ondergrond sinds de oerknal, anderzijds uit radioactieve reacties. Die warmte wordt opgeslagen in zandreservoirs, poreuze gesteentelagen en vloeistoffen. Tenslotte wordt ze naar de oppervlakte getransporteerd op natuurlijke, dan wel menselijke wijze.

Geothermie is dus helemaal niets nieuws, integendeel. Maar de term geothermie wordt ook gebruikt voor de moderne techniek die zich richt op het winnen van aardwarmte. Zo kan die rechtstreeks gebruikt worden als warmtebron of worden omgezet in CO2-vrije elektriciteit. Met de restwarmte die overblijft, kan men extra gaan verwarmen. Omwille van de duurzaamheid, zag men in Scandinavië al eerder de grote voordelen van de energievorm in, en ook in onze buurlanden wint ze de laatste jaren aan populariteit. Vandaag is dan ook het uitgelezen moment om zelf te genieten van de vele voordelen die geothermie je biedt.