Verticale boringen

Wanneer er door ruimtegebrek geen horizontale captatie mogelijk is voor het gebruik van geothermische warmtepompen, zal er meestal worden gekozen voor verticale boringen. Dit is in ieder geval de meest rendabele captatievorm.

Verticale boringen